Klientský systém

masa Kastelis připravil svým zákazníkům novou unikátní službu v oblasti poskytování sídel – KLIENTSKÝ SYSTÉM.

Přehledná aplikace KLIENTSKÉHO SYSTÉMU umožňuje uživatelům bez časové náročnosti na přebírání došlé pošty v sídle společnosti a nákladů na její dosílání okamžitý přístup k jejich poště. Dále nabízí řadu užitečných informací spojených s jejich podnikáním včetně výhodných nabídek partnerů společnosti Kastelis.

Co KLIENTSKÝ SYSTÉM přináší:

  • okamžitý přístup k poště skenované do aplikace v den doručení do sídla společnosti;
  • upozornění na novou doručenou poštu e-mailem;
  • podrobný daňový kalendář;
  • kontakty na veškeré úřady s působností pro Prahu 1;
  • důležité legislativní změny spojené s podnikáním;
  • cenově výhodné nabídky partnerů společnosti Kastelis v oblasti služeb, pojištění a účetnictví včetně zastupování před úřady státní správy;
  • další užitečné informace pro podnikání.

Kastelis tuto novou službu nabízí svým zákazníkům za bezkonkurenční cenu 69,00 Kč měsíčně! Další související služby včetně datového trezoru pro archivaci pošty a upozornění formou SMS naleznete v ceníku služeb.

Získat přístupová hesla 

GDPR a klientský systém

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).

Pokud při své obchodní činnosti zpracováváte osobní údaje svých klientů, umožní vám klientský systém díky své vysoké úrovni zabezpečení uchovat osobní data svých klientů, které bude obsahovat vám doručená korespondence, v takovém režimu, který zcela odpovídá požadavkům GDPR.

Nabízíme Vám, že v případě, že nám zašlete popis svojí činnosti, provedeme analýzu a doporučíme vám, jaké kroky je nutné udělat, abyste naplnili povinnosti podle příslušných právních předpisů. Tuto činnost pro nás vykonává náš obchodní partner, kterému informace ke zpracování předáme. Lhůta pro zpracování analýzy činí 10 dní. Cena, pokud rozsah enormně nepřekročí běžný rozsah obchodních činností činí 5.000,00 Kč + DPH.